En forseglet rude er typisk opbygget af to eller tre lag glas samlet omkring et afstandsprofil / kantkonstruktionsprofil. Kantkonstruktionen skal således både have styrke til at holde glasene på plads og samtidig være difusionstæt.

Grundlæggende viden om kantkonstruktioners energimæssige yderevne kan læses i nedenstående kompendie:

Kompendium 11: Kantkonstruktioner med reduceret kuldebro

Definition af kantkonstruktionen

Illustration hentet fra Pilkington (Glasfakta)

line

Ækvivalent varmeledningsevne

Kantkonstrukionens opbygning er afgørende for den termiske linietabskoefficient for samlingen mellem rude og vinduesproil. Kantkonstruktioner er ofte opbygget af materialelag med meget små dimensioner, der gør dem meget svære at implementere i en beregningsmodel af et komplet vinduesprofil. Da kantkonstruktionen er en direkte kuldebro mellem glasne i en rude er det relavtivt vigtigt at simulere denne detalje korrekt. Der er derfor udviklet forskellige metoder, hvor kantkonstruktionen erstattes af en (eller to boxe) med en ækvivalent varmeledningsevne, der resultere i samme varmestrøm, som hvis den detaljerede model blev anvendt. De to metoder giver resultater der ligger meget tæt på hinanden.

1. DS 418 metoden

2. Two box model

Se liste over kantkontruktioners ækvivalente varmeledningsevne

liste

Eksempel på energibesparelse ved varm/kold kant

Termovisionsbillede af dannebrogsvindue

Andre artikler/rapporter

Linear thermal transmittance of the assembly of the glazing and the frame in windows

Bedre afstands-profiler til lavenergiruder

DTU Byg
 

Site name