I Danmark er der ca. 3,5 millioner bygninger med cirka 60 mill. m² vinduesareal. Varmetabet gennem disse vinduer udgør ca. syv pct. af Danmarks samlede energiforbrug

For et typisk vindue er varmetabet ca. 7 til 10 gange større end fx. ydervæggen. Vinduet kan tilgengæld bidrage med et positiv energitilskud i form af solindfald

Vinduet er en kompleks bygningskomponent der dels betår af mange komponenter og dels har mange varianter

Vinduets benævnelserVinduets komponenter. Kilde: Ulrik Pedersen

 

Vinduets funktioner

Giver udsyn og kontakt med udeklimaet

Tilfører dagslys og solenergi

Skærmer mod udeklimaet

Kan åbnes - udnyttes til tilførsel af luft

Kan fungere som flugtvej ved brand

Kan fungere som støjdæmper

DTU Byg
 

Site name