Krav vedr. vinduer i Bygningsreglementet 2008

(Vælg byggeriets type ved at klikke på bjælken)

Nybyggeri

Der er kun én metode til at dokumentere overholdelse af kravet.

 1. Energirammeberegning
  = krav til bygningens samlede behov for tilført energi

Generelt
Min. varmeisolering for vinduer: Uw ≤ 2,0 W/m²K  (pr. 1. januar 2008)

 

Ændret anvendelse og tilbygning

Der er valgfrihed mellem 3 alternative metoder til at dokumentere overholdelse af kravet.

 1. Energirammeberegning som for nybyggeri
 2. Varmetabsramme (tidligere tab gennem "dækket facade" modregnes)
 3. Kravene til bygningens komponenter overholdes
  - tagvinduer:
  Uw ≤ 1,8 W/m²K + max. vinduesareal (22% af opvarmet etageareal)
  - facadevinduer:
  Uw ≤ 1,5 W/m²K + max. vinduesareal (22% af opvarmet etageareal)

Generelt
Anvendes metode 1 eller 2 skal man samtidig overholde min. varmeisolering for vinduer:

Uw ≤ 2,0 W/m²K (pr. 1. januar 2008)

 

Ombygning

Til kategorien ombygning hører bl.a. byggearbejder der berører mere end 25% af klimaskærmen.

Komponentkrav

  Tagvinduer

 1. Uw ≤ 1,8 W/m²K

     Facadevinduer

 1. Uw ≤ 1,5 W/m²K
 2. Uw ≤ 1,2 + n × 0,3 W/m²K + evt. tillæg for sprosser: 0,2 W/m²K
 3. Ueff = Uw - 2,2·g·Arude/Avindue < (0,5 + n × 0,2) W/m²K + evt. tillæg for sprosser på 0,2 W/m²K
 • Punkt 2 og 3 gælder for sprossede vinduer samt små vinduer på 1 m² eller derunder
 • n er lig antallet af vinduesfelter divideret med vinduesarealet

Generelt
Anvendes metode 2 eller 3 for facadevinduer gælder min. varmeisolering for vinduer:

Uw ≤ 2,0 W/m²K (pr. 1. januar 2008) 

 

 

Link til bygningsreglementet

BR08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DTU Byg
 

Site name