U-værdi (Uw, Ug, Uf)

Transmissionskoefficient er størrelsen af varmetransmissionen i Watt gennem 1 m² af vinduet ved en temperaturforskel på 1 K. Enheden er [W/m²K].

Indeks w = vindue, g = rude og f = ramme/karm eller post

line

g-værdi

Solenergitransmittansen er den andel af den solenergi der rammer vinduet og som transmitteres igennem dette

line

t-værdi

Dagslystransmittans er den andel af det dagslys der rammer vinduet og som transmitteres igennem dette

line

Energitilskud

Energibalancen (forskel mellem varmetab og solindfald) for vinduet betemt for standard dimensionen 1480 x 1320 mm. Energitilskudet viser vinduets ydeevne for et referencehus i fyrringssæsonen. Energitilskuddet udregnes vha. nedenstående udtryk:

E = 196,42 · gw - 90,36 · Uw

Enhed [kWh/m² pr. år]

 

Vinduets energitilskud

Illustraion af vinduets energitilskud

Eksempler på forskellige vinduestypers energitilskud

Eksempler på energitilskud

 

DTU Byg
 

Site name