CE-mærke

Kravene til de produkter, der skal CE-mærkes, er formuleret i en række EF-produktdirektiver.

 
CE-mærkning
     

GS-mærkning

Glasindustriens Termorude Certificering. Virksomheder tilsluttet ordningen opfylder, udover kravene i EN 1279 også bestemmelserne i forbindelse med Energimærkningsordningen for termoruder og kravene til CE mærkning.

 
GS-mærkning
 

Energivinduer

Et energimærket vindue er kendetegnet ved, at både konstruktion og materialevalg medvirker til at give vinduet de bedst mulige energimæssige egenskaber.

 

 

Dansk Vindues Certificering (DVC)

Dansk Vindues Certificering (DVC) er et uafhængigt kontrolorgan under Teknologisk Institut. En tilslutning til DVC betyder, at virksomhedens produkter systematisk bliver kontrolleret hvert år.

 
 

BYG Garantiordningen

Formålet med garantiordningen at sikre, at private forbrugere ikke lider økonomisk tab som følge af fejl og mangler ved håndværksmæssigt arbejde, bestilt hos og udført af BYG’s medlemmer.

 
Byg - Garantiordningen

Andre mærker

Indeklimamærket

Glarmesterlauget

Glarmesterlauget

 

 

DTU Byg
 

Site name