Valget af rudetypen har afgørende betydning for vinduets samlede energimæssige ydeevne i en bygning. Det er derfor vigtigt at fastlæggende om bygningen har et overvejende varmebehov som fx. boliger eller overvejende kølebehov som fx. kontorbygninger. Ligeledes kan opnås store elbesparelser mht. elektrisk belysning ved at vælge ruder med høj dagslystransmittans.

  • Ved varmebesparelser foretrækker man typisk en lav U-værdi og høj g-værdi
  • Ved kølebesparelser foretrækker man typsik en lav g-værdi
  • Ved elbesparelser til belysning skal man foretrække en høj t-værd

line

Læs mere om ruder i Kompendium 10: Ruder med større energitilskud

line

Typiske ruder med tilhørende energimærkningsdata

Eksempler på ruders energimæssige egenskaber

Hent oversigt med typiske rudedata

Nyeste produkter fra førende glasproducenter

INTERPANE

PILKINGTON

SCANGLAS

Specielle ruder

Aerogel ruder

 

DTU Byg
 

Site name